De 7 principes van Creative Fair Play

Van bij de start heeft Sirius Graphics een duidelijke missie. We bieden een structurele meerwaarde aan bedrijven en freelancers actief in de creatieve economie. Elke samenwerking met onze klanten en medewerkers is daarbij gebaseerd op 3 kernwaarden en een gezonde basis Fair Play.

Van onze vaste en freelance creatieve medewerkers wordt nooit verwacht gratis een opdracht uit te voeren. Creativiteit is een process dat tijd, opleiding en skills vraagt. Soms pas na heel wat zwoegen en zweten. Een goed creatief eindresultaat heeft een grote meerwaarde in de communicatie van onze klanten. Wanneer goed gebracht helpt creativiteit potentieel een hele maatschappij vooruit.

We steunen en onderschrijven daarom graag het ‘Creative Fair Play‘ manifest van Flanders DC en Creative Network.

Gratis bestaat niet
Vat wedstrijden sportief op
Regel de intellectuele eigendom
Goede afspraken maken goede vrienden
Hanteer redelijke termijnen
Erken het werk van de maker
Gun elkaars vrijheid

BewarenBewaren

BewarenBewaren